Maandblad De Galm

Postnummer 2300 – Postkantoor Turnhout 1
Verschijnt maandelijks (niet in juli en augustus)
Verantwoordelijke uitgever: Marc hendrickx
Redactie: Guy De Kort, p/a kasteelplein 20,
2300 Turnhout – tel. 014/41.16.80