Een geïnspireerde basisschool

Project

In Sint-Victor mag elk kind groeien van peuter tot jongvolwassene, ieder op zijn eigen unieke manier, maar allemaal in onze warme school ‘Sint-Victor’.  Hiervoor werken we aan 7 grondhoudingen. Het zijn handvatten die ze op school gebruiken maar ook later kunnen ze de grondhoudingen in hun persoonlijke en professionele relaties toepassen.

Ook gezondheid, beweging, veiligheid en hygiëne zijn belangrijke items binnen dit project.
Ouders zijn betrokken bij de realisatie van het project en worden gehoord op officiële momenten zoals oudercontacten en officieuze momenten zoals de koffiebabbel. Er wordt steeds gezocht naar manieren om anderstalige en kansarme ouders te betrekken bij dit waardevolle project.