Welkom bij

Sint-Victor!

Op Sint-Victor willen we leerlingen enthousiast maken om bij te leren, hun talenten te ontdekken en hun competenties uit te bouwen. Met expertise en passie bieden we de inhoudelijke vorming aan die onze, leerlingen voorbereidt op een vervolgstudie.

Vanuit de caritas, de zorg en liefde voor de ander, willen wij als schoolteam jongeren ondersteunen om te evolueren tot gemotiveerde en geïnteresseerde jongvolwassenen. We leren hen om hun leerproces in handen te nemen en om met vrijheid en grenzen om te gaan.

We stimuleren een open geest en een kritische houding en zetten in op eerlijkheid en respect voor iedereen. Zo bereiden we onze jongeren voor om actief deel te nemen aan de samenleving. Ze ontwikkelen zich op die manier tot echte Victorianen.

In dit groeiproces gaan we graag samen met leerlingen en hun ouders op pad.

Meer weten?

Inschrijven of meer info?
Kijk even bij Leer ons kennen…
of schrijf je in via Inschrijven…