Hartelijk

Het eerste deel van onze slogan beklemtoont de wijze waarop wij in Sint-Victor met elkaar omgaan, leerlingen onderling, maar ook leerlingen met leerkrachten (en omgekeerd) en bij uitbreiding alle personeelsleden onderling.  Deze grondhouding zit in ons opvoedingsproject verankerd.  Dit vertaalt zich in heel wat projecten en activiteiten, geeft richting aan onze onderwijspraktijk maar is daarnaast dagelijks voelbaar in ontelbare kleine dingen. ‘Hartelijk’ verhoudt zich hierbij tot ‘degelijk’ zoals ‘Yin’ tot ‘Yang’ en streeft ernaar kennis en vaardigheden op een menselijke manier toe te passen in het leven.

Een kleine school met een persoonlijke aanpak.

Het voordeel van een kleine school ligt in het feit dat iedereen iedereen kent. Onze leerkrachten kennen onze leerlingen, maar ook omgekeerd kennen onze leerlingen onze leerkrachten. Hierdoor krijgt iedereen begeleiding en zorg op maat, afgestemd op ieders behoeften.

foto 14

Zorgbeleid

Zorg voor onze leerlingen vinden we erg belangrijk. Wekelijks zit het zorgteam samen om de noden van de leerlingen te bespreken. Dit doen we op vier domeinen:

  • sociaal-emotionele ontplooiing;
  • fysiek welzijn;
  • leren en studeren;
  • leerloopbaan

We werken nauw samen met het Centrum voor Leerlingenbegeleiding (CLB).

WAH?!-team

Het WAH?!-team van Sint-Victor is een team van vertrouwensleerlingen die klaarstaan voor andere leerlingen.

WAH-team