Nieuwbouw

Sint-Victor kreeg in 2017 een subsidietoezegging van de Vlaamse Regering om een nieuwe school te bouwen.  Momenteel zijn twee ontwerpteams bezig, wat tegen einde januari 2023 moet resulteren in concrete plannen.  In de loop van dit schooljaar wordt het winnende ontwerp geselecteerd en alles juridisch verankerd.  Op dat ogenblik zal stilaan ook een concreet tijdspad van ontwikkeling duidelijk worden.  Via deze website houden we jullie hiervan op de hoogte.