3de graad

In de derde graad (= 5de en 6de leerjaar) krijgen de richtingen een duidelijker profiel; er zitten grotere verschillen in de lessenroosters. Het is daarom van groot belang op basis van eigen capaciteiten en belangstelling een positieve keuze te maken voor de ene of andere richting. De leerlingen worden gestimuleerd in zelfstudie.

Onderstaande lestabellen geven lesuren weer na doorvoering van modernisering secundair onderwijs. Dit betekent voor het 5e jaar vanaf 2023-2024 en voor het 6e jaar vanaf 2024-2025. Huidige lestabellen voor  het 6e jaar kunnen bekomen worden via info@sint-victor.be.

3de graad E

Latijn-moderne talen (ASO)

Vak 5de jaar 6de jaar
Moderne talen
Nederlands 4 4
Frans 4 4
Engels 3 3
Duits 2 2
Klassieke talen
Latijn 4 4
Wetenschappen
Wiskunde 2 3
Natuurwetenschappen 2 2
Aardrijkskunde 1 1
Statistiek 1 1
Algemene vorming
Geschiedenis 2 2
Godsdienst 2 2
Sport 2 2
Informatica 1
Antieke Cultuur 1 1
Esth/GFL 1 1

Wetenschappen-wiskunde 6 uur (ASO)

Vak 5de jaar 6de jaar
Moderne talen
Nederlands 4 4
Frans 3 3
Engels 2 2
Wetenschappen
Wiskunde 6 6
Biologie 2 2
Aardrijkskunde 1 2
Chemie 3 3
Fysica 2 3
Informatica-wetenschappen 1
Algemene vorming
Geschiedenis 2 2
Godsdienst 2 2
Sport 2 2
Informatica 1
Esth/GFL 1 1

Wetenschappen-wiskunde 8 uur (ASO)

Vak 5de jaar 6de jaar
Moderne talen
Nederlands 4 4
Frans 3 3
Engels 2 2
Wetenschappen
Wiskunde 8 8
Biologie 2 2
Aardrijkskunde 1 2
Chemie 2 2
Fysica 2 2
Informatica-wetenschappen 1
Algemene vorming
Geschiedenis 2 2
Godsdienst 2 2
Sport 2 2
Esth/GFL 1 1

(S) = seminarie-uur in de vrije ruimte

Economie-wiskunde (ASO)

Vak 5de jaar 6de jaar
Moderne talen
Nederlands 4 4
Frans 3 3
Engels 2 2
Duits 1 1
Bedrijfswetenschappen
Economie 4 4
Boekhouden-Informatica 1
Wetenschappen
Wiskunde 6 6
Aardrijkskunde 1 1
Fysica 1
Informatica-wetenschappen 1
Natuur-wetenschappen 2 2
Algemene vorming
Geschiedenis 2 2
Godsdienst 2 2
Sport 2 2
Esth/GFL 1 1
Informatica 1

Moderne talen-wetenschappen (ASO)

Vak 5de jaar 6de jaar
Moderne talen
Nederlands 4 4
Frans 4 4
Engels 3 3
Duits 2 2
Wetenschappen
Wiskunde 4 4
Biologie 2 2
Aardrijkskunde 1 2
Chemie 2 2
Fysica 2 2
Informatica 1
Algemene vorming
Geschiedenis 2 2
Godsdienst 2 2
Sport 2 2
Esth/GFL 1 1

Humane wetenschappen (ASO)

Vak 5de jaar 6de jaar
Moderne talen
Nederlands 4 4
Frans 4 4
Engels 2 2
Humane wetenschappen
Uitgebreide filosofie 2 2
Sociale en Gedragswetenschappen 4 5
Kunstbeschouwing 2 1
Wetenschappen
Wiskunde 2 3
Natuurwetenschappen 2 2
Aardrijkskunde 1 1
Statistiek 1 1
Algemene vorming
Geschiedenis 2 2
Godsdienst 2 2
Sport 2 2
Informatica 1
Project 1
GFL 1

Economie-moderne talen (ASO)

Vak 5de jaar 6de jaar
Moderne talen
Nederlands 4 4
Frans 4 4
Engels 3 3
Duits 2 2
Bedrijfswetenschappen
Economie 4 4
Boekhouden-Informatica 1
Project 1
Wetenschappen
Wiskunde 3 4
Aardrijkskunde 1 1
Natuurwetenschappen 2 2
Algemene vorming
Geschiedenis 2 2
Godsdienst 2 2
Sport 2 2
informatica 1
Esth/GFL 1 1

Bedrijfswetenschappen (TSO)

Vak 5de jaar 6de jaar
Moderne talen
Nederlands 3 4
Frans 3 2
Engels 3 3
Duits 1 1
Bedrijfswetenschappen
Bedrijfswetenschappen 8 8
Wetenschappen
Wiskunde 3 4
Aardrijkskunde 1 1
Natuurwetenschappen 2 1
Informatica-wetenschappen 1 1
Algemene vorming
Geschiedenis 1 1
Godsdienst 2 2
Sport 2 2
Esth/GFL 1 1
Informatica 1
GIP 1
3de graad F

Informatica- en Communicatie- wetenschappen (TSO)

Vak 5de jaar 6de jaar
Moderne talen
Nederlands 3 3
Frans 3 2
Engels 2 2
Project Communicatie 1
Wetenschappen
Inf. en com. 10 (7+3) 13 (10+3)
Wiskunde 4 4
Aardrijkskunde 1 1
Natuurwetenschappen 2 1
Algemene vorming
Geschiedenis 1 1
Godsdienst 2 2
Esthetica 1 1
Sport 2 2