Degelijk

‘Degelijk’ verwijst naar de missie van onze school: te voorzien in kwalitatief goed onderwijs; jonge mensen klaarstomen naar een vervolgopleiding en later naar het professionele leven.  De school richt zich hierbij naar de eindtermen zoals goedgekeurd door het Vlaams Parlement, maar beschouwt deze niet als einddoel.  Via een modern professionaliseringsbeleid laat ze leerkrachten zich blijvend verder bekwamen om kennis en vaardigheden op een pedagogisch-didactische manier over te brengen naar jongeren.

KWALITEITSVOL ONDERWIJS

Het voornaamste doel van onze school is ervoor te zorgen dat onze leerlingen leerstof, competenties en vaardigheden aangeleerd krijgen die hen voorbereiden op hun verdere leven.

STUDIEKEUZEBEGELEIDING

Doorheen hun studieloopbaan begeleiden we onze leerlingen in hun studiekeuzeproces, zowel bij de overgangen tussen de graden, als bij de studiekeuze op het einde van het secundair. ‘De juiste leerling op de juiste plaats’ is hierbij de richtingwijzer.

KLAAR VOOR HOGER ONDERWIJS

Als doorstroomschool levert Sint-Victor leerlingen af die een vervolgopleiding kunnen starten aan een hogeschool of universiteit. Slaagcijfers in het hoger onderwijs, en feedback die we krijgen van oud-leerlingen, tonen aan dat we hier op overtuigende wijze in slagen.