Externe partners

CLB – Kempen

Centrum voor leerlingenbegeleiding (vestiging Turnhout) – www.clb-kempen.be
Contactpersoon: Evelien De Preter (psychopedagogisch medewerker)
Contact: Rubensstraat 170 – 2300 Turnhout
tel: 014 41 64 39

werking en praktische afspraken -> schoolreglement deel C – bijlage 1

Ondersteuningsnetwerk Kempen

Contactpersoon: Mieke Quirynen

Contact: tel: 0472 12 36 64

info -> schoolreglement deel C – bijlage 2

Schoolgemeenschap ‘Caleidoscoop’

Schoolbestuur organisatie Broeders van Liefde

Hoofdschool Kasteeldreef + Begijnendreef
Wijkafdeling Fonteinstraat
Wijkafdeling Kerkplein

Schoolbestuur Kobart

GVBS De Horizon (Zondereigen),
GVBS De Vlinder (Baarle- Hertog),
GVBS De Negensprong (Poppel)

LOP

Lokaal Overlegplatform (gemeente Turnhout/ Oud-Turnhout)
Lop-verantwoordelijke: Wouter Neels
Contact: Koning Albert II – laan, 15 – 1210 Brussel

Dienstverlening van stad Turnhout / partners van de stad