Schoolraad

  • Wettelijk verplicht
  • Vertegenwoordiging van ouders, personeel en lokale gemeenschap
  • Samenstelling en werking -> zie schoolreglement